Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby

83-320 Węsiory ul. Kartuska 1 tel. 58 684 40 15

E-mail: szkolawesiory@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Piatek, 02 grudnia 2022

Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach, 83-320 Sulęczyno informuje, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach, ul. Kartuska 1, 83-320 Sulęczyno;

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Węsiorach e-mail: ochronadanych.spwesiory@gmail.com;

3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Szkołę Podstawową w Węsiorach na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;

4.    Podane dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Szkoły Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach;

5.    Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody;

7.    Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.   Zainteresowany ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych  dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.    Podanie danych osobowych jest  dobrowolne;

10.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równieżw formie profilowania.

11. Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-03-24 21:56przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-03-24 21:56przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby
Odwiedziny:121

  • Brak wpisów.