Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby

83-320 Węsiory ul. Kartuska 1 tel. 58 684 40 15

E-mail: szkolawesiory@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Piatek, 02 grudnia 2022

Jesteś tutaj: Start / STATUS PRAWNY

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa w Węsiorach jest placówką oświatową publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego;

• Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);

• Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);

• Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203);

• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;

• Statutu szkoły;

• Zarządzeń Kuratora;

• Zarządzeń Szkoły Podstawowej w Węsiorach;

• Planu Pracy Szkoły;

• Koncepcji Pracy Szkoły;

• Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

• Regulaminu Szkoły;

• Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;

• Regulaminu Rady Pedagogicznej;

• Regulaminu Rady Rodziców.

Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach  jest Gmina Sulęczyno.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-03-24 21:47przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-03-24 21:47przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby
Odwiedziny:125

  • Brak wpisów.